"Byle nie o miłości" piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewa Nula Stankiewicz

 

red. | źródło: Muzeum Stanisława Staszica w Pile