Jest Komitet Rewitalizacji Piły (KOMUNIKAT)

08.01.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#piła   #rewitalizacja   #miasto   #program   #komietet   #doradztwo   #prezydent miasta piły   

W terminie od 7 listopada do 23 listopada 2017 roku przeprowadzono otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły. W wyniku naboru swoje kandydatury zgłosiło 20 osób. Spośród zgłoszonych kandydatów Prezydent Miasta Piły Zarządzeniem Nr 1261(426)17 z dnia 19 grudnia 2017 roku powołał 14 osób w skład Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły. Szczegóły poniżej.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły rozpocznie się w dniu pierwszego posiedzenia i trwać będzie 4 lata. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Piły w zakresie rewitalizacji. Skład komitetu:

1) Robert Gotkowski – przedstawiciel mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właściciel nieruchomości na obszarze rewitalizacji;

2) Zbigniew Ryczek –właściciel nieruchomości na obszarze rewitalizacji;

3) Miłosz Buszkiewicz - przedstawiciel mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji;

4) Ryszard Kwidzyński - przedstawiciel mieszkańców Piły spoza obszaru rewitalizacji;

5) Mirosław Elicki - przedstawiciel podmiotu prowadzącego na obszarze miasta działalność gospodarczą, Miejska Energetyka Cieplna
 Piła Sp. z o.o.;

6) Irena Wiśniewska–Smolarek - przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej na obszarze miasta działalność społeczną, Akcja Humanitarna „ Życie” w Pile;

7) Grażyna Dobosz - przedstawiciel organizacji pozarządowej prowadzącej na obszarze miasta działalność społeczną, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile;

8) Sebastian Dzikowski – przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Gmina Piła;

9) Edward Karnaś - przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Gmina Piły;

10) Mirosław Nalepa - przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Gmina Piły;

11) Wojciech Nosek - przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Gmina Piła;

12) Agnieszka Janus – przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile;

13) Jacek Jahns – przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Szkoła Policji w Pile;

14) Arkadiusz Sierpiński – przedstawiciel podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile.

Zgłoszeni kandydaci nie powołani do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły zostali umieszczeni na liście rezerwowej, zgodnie z § 2 ust. 21 Załącznika do Uchwały Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły.

To może Cię także zainteresować:
Pieniądze na bezpłatne porady prawne
13,6 litrów krwi od Tarpilu
Enea z PTPS-em na kolejny rok

red. | źródło: UM Piły; zdjęcie: UM Pily