Pilski ratusz o lotnisku (STANOWISKO)

06.01.2018

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#piła   #lotnisko   #komunalizacja   #um piły   #stanowisko   

 "W związku z pojawiającymi się w środkach masowego przekazu nieprawdziwymi informacjami na temat procesu przejęcia przez Gminę Piła byłego lotniska wojskowego, informujemy o stanie faktycznym przygotowania przejęcia tego obiektu" - czytamy w stanowisku podpisanym przez Dorotę Semenov, rzecznika prasowego Urzędu Miasta Piły. Jest to odpowiedź na zarzuty posła PiS Marcina Porzucka, jakoby pilski samorząd celowo przeciągał przejęcie obiektu lub w ogóle nie chciał tego zrobić. Tekst stanowiska poniżej.

 

1. Akt notarialny sporządzony zostanie przez notariusza na podstawie protokołu z rokowań, zawierającego uzgodnione między stronami warunki przejęcia lotniska. Za przygotowanie tego dokumentu odpowiada notariusz

 
2. Do treści protokołu gmina wniosła zastrzeżenia, które mają na celu doprecyzowanie m.in. statusu prawnego przejmowanego majątku. Warto zauważyć, że chodzi o przejęcie nieruchomości, której powierzchnia przekracza 290 ha i jest zabudowana wieloma obiektami (budynkami, budowlami, urządzeniami, itp.) o wartości prawie 120 mln. zł. Zawarcie takiej transakcji zawsze poprzedzone jest pogłębioną analizą i dodatkowymi uzgodnieniami. Zachowanie szczególnej staranności w tej sytuacji powinno być wymagane szczególnie od organów władzy publicznej.
 
3. Dokumentacja dotycząca lotniska, którą dysponuje Wojewoda posiadała wiele braków.
 
4. Jedną z kwestii, która wymaga dodatkowych uzgodnień jest kwestia ogrodzenia posadowionego na płycie lotniska przez Powiat Pilski, w czasie gdy był on właścicielem nieruchomości. Ogrodzenie nie zostało formalnie przekazane na rzecz Skarbu Państwa w formie środka trwałego. Nie rozliczono również w żaden sposób nakładów z nim związanych, mimo że zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą na stronach spoczywał taki obowiązek.          
 
5. Gmina posiada zgodę na przejęcie lotniska, która jest ważna do 30 września 2018 r. Sugerowanie, że istnieje jakieś realne zagrożenie dla powyższej transakcji jest w tej chwili niedopuszczalne, zważając, że jest ona na końcowym etapie uzgodnień.
 
6. To właśnie władze miasta z Prezydentem na czele jako jedyne wykazują wolę przejęcia lotniska i pełną w tym zakresie determinację. Jednocześnie czynią wszystko, aby przejęcie nastąpiło w oparciu o pełną i aktualną dokumentację oraz przy spełnieniu wszelkich wymogów prawnych.
 
Dorota Semenov
 
Urząd Miasta Piły
 

To może Cię także zainteresować:
WOŚP: Rejs z prezydentem Głowskim
Zabytkowe organy będą wyremontowane!
WOŚP: Stokłosa zatrudnił Komarowskiego

red. | źródło: UM Piły; zdjęcie UM Piły