Rewitalizacja Piły - trwają konsultacje

19.06.2017

 

Masz zdjęcia lub film do tego artykułu?   Wyślij je do nas!

#piła   #konsultacje   #społeczeństwo   #rewitalizacja   #spotkania   

 W ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbyły się dwa otwarte spotkania konsultacyjne skierowane do wszystkich osób i podmiotów zainteresowanych aktywnym uczestnictwem w procesie przygotowania i skutecznej rewitalizacji miasta Piły. Spotkania, jako jedna z form prowadzonych konsultacji, miały na celu umożliwienie zainteresowanym osobiste wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do konsultowanych projektów dokumentów. Zgłoszone uwagi będą przedmiotem analizy i dalszych prac przy opracowaniu ostatecznych wersji konsultowanych dokumentów.

 

Pierwsze spotkanie dotyczyło konsultacji projektu "Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły". Podczas spotkania omówiono i przedyskutowano elementy gminnego programu rewitalizacji, w tym obszar i cele rewitalizacji, zaplanowane działania i przedsięwzięcia rewitalizacyjne, przyjęte wskaźniki i sposób monitorowania programu.

Przedmiotem drugiego spotkania były konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad, wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły. Przybliżono także propozycję regulaminu Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły, omawiając jego rolę i zadania. Ponadto przedstawiono zebranym etapy powoływania członków Komitetu i proponowane zasady działania.

Uczestnicy spotkań mogli także zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania terenów objętych spacerami badawczymi, które odbyły się w lutym br. Przedstawiono je na planszach, jako zbiór potrzeb i oczekiwań mieszkańców w zakresie zmiany otoczenia ich budynków mieszkalnych.

Spotkania prowadzili konsultanci firmy Lider Projekt Sp. z o.o. z Poznania opracowującej na zlecenie miasta Piły program rewitalizacji, panowie Marcin Ługawiak i Przemysław Ciesiółka oraz Teresa Jakubowska pełnomocnik Prezydenta Miasta Piły ds. rewitalizacji.

Można jeszcze zgłaszać uwagi oraz wyrazić swoją opinię dot. konsultowanych projektów dokumentów:

- do 22 czerwca 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu gminnego programu rewitalizacji miasta Piły

- do 26 czerwca 2017 r. prowadzone są konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły.

Projekty dokumentów i szczegóły konsultacji dostępne są na www.pila.pl  w zakładce Rewitalizacja oraz na:  www.konsultacjespoleczne.pila.pl

Projekt  „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

To może Cię także zainteresować:
Pieniądze na bezpłatne porady prawne
13,6 litrów krwi od Tarpilu
Enea z PTPS-em na kolejny rok

red. | źródło: Piotr Gadzinowski, UM Piły, zdjęcia: UM Piły