Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacji Piły (KOMUNIKAT)

 Nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji Miasta Piły ogłosił Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski.  Szczegóły w ogłoszeniu poniżej. 

REKLAMA

O G Ł O S Z E N I E
 
Prezydent Miasta Piły ogłasza otwarty nabór kandydatów do Komitetu Rewitalizacji miasta Piły
 
Zgodnie z Uchwałą Nr XL/549/17 Rady Miasta Piły z dnia 26 września 2017 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji miasta Piły, Komitet Rewitalizacji miasta Piły stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Piły oraz pełni funkcje opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Piły w zakresie rewitalizacji.
 
ZASADY NABORU DO KOMITETU REWITALIZACJI MIASTA PIŁY
I. Komitet powołuje Prezydent Miasta Piły w drodze zarządzenia.
II. Członkiem Komitetu nie może być osoba niepełnoletnia.
III. Członkostwo w Komitecie ma charakter społeczny.
IV. Kadencja Komitetu trwa 4 lata.
V. W skład Komitetu Rewitalizacji miasta Piły wejdzie nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, w tym:
1) co najmniej 2 i nie więcej niż 4 przedstawicieli mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych i/lub towarzystwa budownictwa społecznego;
2) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli mieszkańców Piły innych niż wymienieni w pkt. 1;
3) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność gospodarczą;
4) co najmniej 1 i nie więcej niż 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;
5) co najmniej 5 przedstawicieli podmiotów wskazanych w art. 2 ust. 2 pkt. 5-7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji tj. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, organów władzy publicznej, podmiotów innych niż organy władzy publicznej, realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa
VI. Kandydaci do Komitetu mogą złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganym załącznikiem, jako przedstawiciel jednej ze wskazanych grup interesariuszy.
VII. Formularz zgłoszeniowy oraz wymagany załącznik (oświadczenie/lista poparcia) udostępnione są:
1) w formie elektronicznej na stronie miasta Piły www.pila.pl w Aktualnościach oraz w zakładce Rewitalizacja, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły;
2)w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Piły, Pl. Staszica 10 na stanowisku w Biurze Obsługi Klienta (parter),
 
Kandydaci zgłaszają się poprzez dostarczenie wypełnionego formularza wraz z załącznikiem
1) w formie papierowej:
• bezpośrednio w Urzędzie Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła, Kancelaria Główna (pok. 134) w godz. 7:30 - 15:30 z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”;
• lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres: Urząd Miasta Piły, pl. Staszica 10, 64-920 Piła z dopiskiem „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.
lub
2) w formie elektronicznej (skan) na adres um@um.pila.pl z dopiskiem w temacie „Komitet Rewitalizacji miasta Piły – nabór kandydatów”.
 
Ostateczny termin zgłaszania kandydatów upływa dnia 23 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Temat prowadzony jest w Wydziale Rozwoju i Funduszy Urzędu Miasta Piły.
Kontakt: tel. 67 210 42 21, 67 210 42 11; wpir@um.pila.pl
 
PREZYDENT MIASTA PIŁY
 
/-/ dr inż. Piotr Głowski
 

 

To może Cię także zainteresować:

Źródło: UM Piły, zdjęcie: UM Piły

Podoba Ci się to, co robimy?

Postaw nam kawę, a będziemy pracować jeszcze lepiej :)

Przeczytaj także:

DDWLKP.pl PCH24.info PCT24.pl PMI24.info PNT24.info POB24.info PP24.info.pl PSZ24.info PZL24.info

© 2012 - 2017 Dzień Dobry Wielkopolsko. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Logotypy Dzień Dobry Wielkopolsko, PCT24.pl, PSZ24.info, PZL24.info, PCH24.info, PMI24.info, PNT24.info, POB24.info, PP24.info.pl, Chcę być FIT, Skuteczna Reklama Lokalna są znakami powiązanymi z Portalem Dzień Dobry Wielkopolsko oraz jego wydawcą ROZWOJOWI.com, którego są własnością. Mogą być wykorzystywane w celach zgodnych z przeznaczeniem i za zgodą wydawcy. Użytkowanie portalu oznacza zgodę na jego Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Używamy plików cookie, żeby ułatwić Ci korzystanie z portalu. Dowiedz się więcej o celu ich używania w naszej Polityce Prywatności i Regulaminie Portalu.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki